به املاک بزرگ پارلمان خوش آمدید

پیش فروش امتیاز

امتیاز و پیش فروش

وقتی در اولین قدم می خواهید امتیاز یک واحد مسکونی را خریداری کنید، باید بدانید واریزی آن چه مبلغی است . در آژانس املاک پارلمان می توانید از امتیاز و پیش فروش پروژه های موجود در منطقه ۲۲ تهران ازجمله پروژه دیپلمات منطقه ۲۲ تهران و برج های چهارگانه نزاجا و برج های دوقلوی خاتم میدان المپیک و برج مرجان،
نگین درخشان شهرک چیتگر برخوردار شوید.
شما در آژانس تخصصی املاک پارلمان، میتوانید جدیدترین املاک در اقصی نقاط تهران منطقه ۲۲ را خریداری کنید.
Image

پروژه پدافند ارتش

قیمت :  واریزی 71+حق امتیاز تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :یک |محله : چیتگر
متراژ فروش: 60 متر

پروژه شمیم رحمت

قیمت :  350واریز 300امتیاز قرارداد ساخت متری 7500 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 100 متر

پروژه شمیم رحمت

قیمت :  350واریزی 100امتیاز قرارداد ساخت متری 7500 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 100 متر

پروژه هوا فضا سپاه

قیمت :  واریز350امتیاز100 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 100 متر

پروژه پدافند ارتش

قیمت :  واریز 107امتیاز 180 تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 90 متر

پروژه پدافند ارتش

قیمت :  واریزی71امتیاز 120 تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :یک |محله : چیتگر
متراژ فروش: 60 متر

پروژه مروارید خیام

قیمت :  واریزی262امتیاز 120 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 93 متر

پروژه کاشانه همت

قیمت :  قرارداد ساخت متری 3800واریزی 145+حق امتیاز 210 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 102 متر

پروژه پدافند ارتش

قیمت :  قرارداد ساخت متری 4800حق امتیاز 240واریزی 142 تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 120 متر

پروژه پدافند ارتش

قیمت :  قرارداد ساخت متری4800حق امتیاز 180+واریزی 106الباقی اقساط 36ماهه تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 90 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  840000000 تومان
موقعیت :  تعاونی شمیم رحمت
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 240 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  350000000 تومان
موقعیت :  تعاونی شمیم رحمت
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 100 متر

پیش فروش منطقه 22 تهران

قیمت :  4800متری تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان

شرایط فروش اقساطی اپارتمان در منطقه 22 تهران

قیمت :  3500متری تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 123 متر

شرایط فروش اقساطی اپارتمان در منطقه 22 تهران مروارید شهر

قیمت :  تومان
موقعیت :  امتیاز سپاه شهر
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 135 متر

شرایط فروش اقساطی اپارتمان در منطقه 22 تهران مروارید شهر

قیمت :  تومان
موقعیت :  امتیاز سپاه شهر
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 135 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 172 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  تومان
موقعیت :  تعاونی شمیم رحمت
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 102 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  تومان
موقعیت :  شمیم رحمت
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 80 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  155میلیون تومان
موقعیت :  پدافند ارتش
تعداد اتاق :یک |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 60 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  155میلیون تومان
موقعیت :  پدافند ارتش
تعداد اتاق :یک |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 60 متر

پیش فروش واحد مسکونی دریاچه

قیمت :  350میلیون تومان
موقعیت :  شمیم رحمت
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 100 متر

پیش فروش واحد مسکونی دریاچه

قیمت :  350میلیون تومان
موقعیت :  شمیم رحمت
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 100 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  14/500 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 111 متر
بالا