به املاک بزرگ پارلمان خوش آمدید

امتیاز و پیش فروش در منطقه 22 تهران

 

امتیاز و پیش فروش در منطقه 22 تهران می دانستید با پرداخت مبلغی کمتر از خرید یک واحد مسکونی می توانید صاحب خانه شوید ؟ حال اولین سوالی که در ذهن شما می آید اینست که در کجا با چه مبلغی می توان امتیاز یک واحد را خرید ؟ در مشاور املاک پارلمان می توانید از امتیاز و پیش فروش پروژه های موجود در منطقه ۲۲ تهران ازجمله پروژه دیپلمات منطقه ۲۲ تهران و برج های چهارگانه نزاجا و برج های دوقلوی خاتم میدان المپیک و برج مرجان، 
نگین درخشان شهرک چیتگر برخوردار شوید.

Image

 
 

شرایط پیش فروش آپارتمان در منطقه 22

قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :3محله : دریاچه چیتگر

شرایط پیش فروش اپارتمان در چیتگر

قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :2محله : چیتگر

پیش فروش پروژه شمیم رحمت 3 منطقه 22 تهران

قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :2محله : منطقه 22

پیش فروش پروژه نیروی هوایی چیتگر

قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :2محله : دریاچه چیتگر

پیش فروش ملک در منطقه 22

خرید امتیاز و پیش فروش آپارتمان در منطقه 22قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
|محله : دریاچه چیتگر

پیش فروش آرین پاسارگاد یا پروژه پارسه منطقه 22

پروژه آریان پاسارگاد (برج پارسه):قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
|محله : منطقه 22 تهران

پیش فروش پروژه نیکان چیتگر

پروژه نیکان وزارت دفاع قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :2 |محله : چیتگر

پیش فروش پدافند هوایی ارتش

خرید امتیاز و پیش فروش پروژه پدافند هوایی ارتش

پیش فروش واحد 60 متری در بلندترین برج منطقه 22

خرید امتیاز پروژه متعلق به تعاونی پدافند هوایی ارتش

پیش فروش واحد 60 متری پروژه پدافند ارتش

قیمت :  واریزی 71+حق امتیاز تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :یک |محله : چیتگر
متراژ فروش: 60 متر

پیش فروش پروژه شمیم رحمت

قیمت :  350واریز 300امتیاز قرارداد ساخت متری 7500 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 100 متر

خرید امتیاز پروژه شمیم رحمت

قیمت :  350واریزی 100امتیاز قرارداد ساخت متری 7500 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 100 متر

پیش فروش پروژه هوا فضا سپاه

قیمت :  واریز350امتیاز100 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 100 متر

پیش فروش واحد 90 متری در پروژه پدافند ارتش

قیمت :  واریز 107امتیاز 180 تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 90 متر

پیش فروش پروژه پدافند ارتش

قیمت :  واریزی71امتیاز 120 تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :یک |محله : چیتگر
متراژ فروش: 60 متر

خربد امتیاز مروارید خیام

قیمت :  واریزی262امتیاز 120 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 93 متر

پروژه کاشانه همت منطقه 22 تهران

خرید امتیاز پروژه تعاونی کاشانه همت متعلق به تعاونی مسکن سازان کاشانه همت قیمت :  قرارداد ساخت متری 3800واریزی 145+حق امتیاز 210 تومان
موقعیت : 
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 102 متر

پروژه پدافند ارتش

قیمت :  قرارداد ساخت متری 4800حق امتیاز 240واریزی 142 تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 120 متر

پروژه پدافند ارتش

قیمت :  قرارداد ساخت متری4800حق امتیاز 180+واریزی 106الباقی اقساط 36ماهه تومان
موقعیت :  آرین سازه
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 90 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  840000000 تومان
موقعیت :  تعاونی شمیم رحمت
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 240 متر

پیش فروش اپارتمان چیتگر

قیمت :  350000000 تومان
موقعیت :  تعاونی شمیم رحمت
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 100 متر
بالا