به املاک بزرگ پارلمان خوش آمدید

رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در محدوده دریاچه

ودیعه :  ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه

ودیعه :  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 92 متر

اجاره آپارتمان در محدوده دریاچه چیتگر

ودیعه :  ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۱۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن

ودیعه :  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 105 متر

اجاره آپارتمان در محدوده دریاچه چیتگر

ودیعه :  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 104 متر

اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر

ودیعه :  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 130 متر

اجاره آپارتمان دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 135 متر

اجاره آپارتمان در میدان ساحل

ودیعه :  ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ رهن تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 88 متر

آپارتمان ۱۳۸ متری شرق دریاچه

ودیعه :  ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 138 متر

اپارتمان 118 متری در شرق دریاچه برج هانا

ودیعه :  100 میلیون تومان
اجاره :  4 میلیون تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 118 متر

اپارتمان 126 متری در برج هانا شرق دریاچه

ودیعه :  200میلیون رهن تومان
اجاره :  1500000اجاره تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 126 متر

برج هانا 132 متر شرق دریاچه

ودیعه :  300000000 تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 132 متر

142متری کوهک شخصی ساز

ودیعه :  370رهن کامل تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 142 متر

135متری میدان ساحل

ودیعه :  100 تومان
اجاره :  3200 تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 135 متر

آپارتمان 85متری

ودیعه :  100 تومان
اجاره :  2 تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 85 متر

برج هانا

ودیعه :  200 تومان
اجاره :  2 تومان
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 125 متر

برج پامچال

ودیعه :  170رهن کامل تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :یک |محله : چیتگر
متراژ فروش: 70 متر

برج اسمان

ودیعه :  220رهن کامل تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر

واحد 118متری رهن کامل

ودیعه :  160رهن کامل تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 118 متر

برج آسمان

ودیعه :  100 تومان
اجاره :  2 تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 112 متر

برج اسمان

ودیعه :  100 تومان
اجاره :  4 تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 119 متر

برج زیتون

ودیعه :  100 تومان
اجاره :  2 تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 95 متر

برج آسمان

ودیعه :  80 تومان
اجاره :  3 تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : چیتگر
متراژ فروش: 108 متر

اجاره اپارتمان در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  200میلیون رهن تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 105 متر
بالا