به املاک بزرگ پارلمان خوش آمدید

رهن و اجاره

برج پامچال

ودیعه :  170رهن کامل تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :یک |محله : چیتگر
متراژ فروش: 70 متر

برج اسمان

ودیعه :  220رهن کامل تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر

واحد 118متری رهن کامل

ودیعه :  160رهن کامل تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 118 متر

برج آسمان

ودیعه :  100 تومان
اجاره :  2 تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 112 متر

برج اسمان

ودیعه :  100 تومان
اجاره :  4 تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 119 متر

برج زیتون

ودیعه :  100 تومان
اجاره :  2 تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 95 متر

برج آسمان

ودیعه :  80 تومان
اجاره :  3 تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : چیتگر
متراژ فروش: 108 متر

اجاره اپارتمان در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  200میلیون رهن تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 105 متر

اجاره اپارتمان در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 114 متر

چیتگر املاک

ودیعه :  تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان

اجاره اپارتمان در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 103 متر

اجاره اپارتمان در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  300 تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 144 متر

اجاره اپارتمان در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  300 تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 144 متر

اجاره اپارتمان در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  300 تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان

اجاره اپارتمان در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 208 متر

اجاره مغازه در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 12 متر

چیتگر املاک

ودیعه :  280 تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 160 متر

اجاره اپارتمان چیتگر دریاچه

ودیعه :  200میلیون رهن تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 113 متر

اجاره اپارتمان در دریاچه خلیج فارس

ودیعه :  160000000 تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 120 متر

شهرک گلستان

ودیعه :  تومان
اجاره :  50000000-3000000 تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 97 متر

شهرک گلستان

ودیعه :  100000000 تومان
اجاره :  3000000 تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : چیتگر
متراژ فروش: 125 متر

شهرک گلستان

ودیعه :  300000 تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : چیتگر
متراژ فروش: 144 متر

شهرک گلستان

ودیعه :  130000000 تومان
اجاره :  3400000 تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : چیتگر
متراژ فروش: 103 متر

شهرک گلستان

ودیعه :  255000000 تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :بدون اتاق |محله : چیتگر
متراژ فروش: 115 متر
بالا