به املاک بزرگ پارلمان خوش آمدید

آپارتمان

واحد 127متری کوهک

قیمت :  متری14 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : کوهک
متراژ فروش: 127 متر

برج سما

قیمت :  متری13600 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 99 متر

آپارتمان 135متری لوکس

قیمت :  متری 17 میلیون تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 135 متر

آپارتمان 93متری لوکس

قیمت :  13900 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 93 متر

برج الماس مروارید شهر

قیمت :  متری11 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 137 متر

آپارتمان 113متری لوکس

قیمت :  متری13تومان تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 113 متر

75متری شهرک یاس

قیمت :  950000000 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 75 متر

واحد 150متری

قیمت :  متری 15 تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : کوهک
متراژ فروش: 150 متر

ارکیده 5

قیمت :  متری 12400 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 92 متر

برج زیتون

قیمت :  متری14500 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 90 متر

93متری غرب دریاچه

قیمت :  متری14500 تومان
موقعیت :  غربی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 93 متر

واحد166متری شهرک گلستان

قیمت :  متری26 تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 166 متر

برج پارسیا

قیمت :  متری17 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 135 متر

برج زیتون

قیمت :  متری14 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 90 متر

برج امام حسن

قیمت :  متری17500 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 85 متر

برج سروناز

قیمت :  متری16 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 134 متر

135متری صدا سیما

قیمت :  135متر تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر

شهرک امام رضا بلوکb

قیمت :  متری11 تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 118 متر

برج آسمان

قیمت :  متری15 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 107 متر

برج مهتاب (مروارید شهر)

قیمت :  متری10 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 156 متر

برج بقیه الله

قیمت :  متری12 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 130 متر

برج عرفان

قیمت :  متری16500 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 146 متر

برج سروناز

قیمت :  متری16200تومان تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 134 متر

فروش اپارتمان دریاچه چیتگر

قیمت :  متری 25 میلیون تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان
متراژ فروش: 158 متر
بالا