به املاک بزرگ پارلمان خوش آمدید

آپارتمان

فروش آپارتمان در برج ارکیده چیتگر

قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :3 |محله : چیتگر

قیمت آپارتمان در برج معلم مهستان

قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :3 |محله : منطقه 22

فروش آپارتمان در مروارید شهر برج مروارید بقیه الله

قیمت :  00متری تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :3 |محله : مروارید شهر

فروش واحد 120 متری در شهرک شهید باقری

قیمت :  9000000 تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 120 متر

خرید آپارتمان در دریاچه خلیج فارس تهران

قیمت :  ۱.۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر

قیمت :  ۹۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت برج در دریاچه خلیج فارس

قیمت :  ۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  غربی
تعداد اتاق :یک |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت آپارتمان در محدوده دریاچه

قیمت :  ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :یک |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت برج در دریاچه خلیج فارس

قیمت :  ۲.۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت آپارتمان در کوهک

قیمت :  ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

خرید آپارتمان در دریاچه خلیج فارس تهران

قیمت :  ۲.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت برج در دریاچه خلیج فارس

قیمت :  ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شرقی
تعداد اتاق :یک |محله : شهرک گلستان غربی

فروش آپارتمان در برجهای ایزدیار

قیمت :  ۱.۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

فروش آپارتمان در شرق دریاچه ( برج هانا)

قیمت :  ۲.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

خرید آپارتمان ۱۰۹ متری در شهرک شهید باقری

قیمت :  ۱.۶۸۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

فروش آپارتمان ۱۳۲ متری برج هانا شرق دریاچه

قیمت :  ۲.۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

آپارتمان ۱۲۳ متری در برج هانا شرق دریاچه

قیمت :  ۲.۱۱۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

فروش آپارتمان ۷۶ متری در شهرک گلستان غربی

قیمت :  ۱.۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

آپارتمان ۸۵ متری در برج سروناز شمال دریاچه

قیمت :  ۱.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

فروش واحد 145 متری در برج 12فروردین

قیمت :  متری 18 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 145 متر

خرید واحد 127متری در کوهک

قیمت :  متری14 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : کوهک
متراژ فروش: 127 متر

خرید واحد 99 متری در برج سما چیتگر

قیمت :  متری13600 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 99 متر

خرید آپارتمان 135متری در چیتگر

قیمت :  متری 17 میلیون تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 135 متر

خرید آپارتمان 93 متری لوکس در منطقه 22

قیمت :  13900 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 93 متر
بالا